Recent Articles

Kids Show – Laughter

Kids Show – Laughter

http://vimeo.com

The Wise Thief!

There was a young thief busy stealing people’s wealth, one day a thought cross his mind he said to himself: “How far will I go with this petty stealing every now and then instead, why not travel to the king’s palace and steal the king. With that kind of money, I can then start my [&hellip

Cooking Show

Cooking Show

The cooking show is one of the leading shows on IBNTV, with a perfect chef and delicious recipes, people are eager to watch and learn.  Kauthar Abbas, a bright and talented cooking expert continues to amaze us with her many delicious delicacies including appetizers, healthy food and deserts.  Keep watching for yummier treats and tips [&hellip

Press Release

Press Release

Tonight, in our Kiswahili talk show segment “Mjadala”, we will be discussing “The crisis in the Middle East (Part 1)” Date: 20th April 2011. Airing time: 22:00 Hrs Language: Kiswahili

Friday Edition – No 29

Women in the Army of Imam al-Mahdi (aj) Imam Ja’far al-Sadiq (a): “There will be thirteen women alongside al-Qa’im [when he makes his advent].” He was asked: “What will be their role?” The Imam (a) replied, “They will treat the injured and look after the sick just as the [women did] at the time of [&hellip

Vikao vya Furaha

Vikao vya Furaha

Kwa hakika kati ya vikao vingi vinavyowekwa hupatikana maswali chungu nzima kuhusiana na suala hili, ni vikao vya furaha ambavyo huwekwa kwa matukio mbalimbali ambapo watu hupata burudani kama vile sherehe za ndoa, kuzaliwa watoto, n.k. Swali: Kuna hukmu gani kuhusu vikao hivyo? Ni madhumuni gani ambayo hufaa kuangaziwa katika vikao hivyo? Na upi wigo [&hellip

Maswali na Majibu

Maswali na Majibu

Kitabu hiki kidogo kiitwacho Maswali na Majibu kimekusanya baadhi ya majibu ya maswali aliyoulizwa mtunzi katika hadhara na vikao kadhaa mbalimbali ambavyo alishiriki kujibu maswali hayo. Kisha kamati maalumu ikakaa na kuandaa na hatimaye kuwa kitabu. Hivyo, kimeandaliwa kwa muhtasari sana pamoja na kutaja vitabu rejea vinavyotegemewa zaidi na Ahli Sunna ili watu wengi wapate [&hellip